A VELENCEI SZT.BENEDICTUS BORLOVAGREND LEGENDÁJA ÉS AVATÁSI CEREMÓNIÁJA


 

LEGENDA:

A krimi háború idején ( 1853-1856 ) orosz hadifogságból hazatérő angol matrózok Velencén áthaladtak, és az itteni szőlőhegyről is néhány üveg bort magukkal vittek. Fiúméban hajóra szálltak.

A magukkal vitt borok közül, a hosszú hajóúton csak a velencei bor nem zavarosodott meg.

Ezt elmesélték hazatérésük után, ami alapján a haditengerészet részére nagyobb mennyiséget rendeltek meg a velencei borból a haditengerészet ünnepi italaként.

AVATÁSI CEREMÓNIA:

A Borrend Nagymestere felkéri az avatandókat, hogy készüljenek az avatásra, majd köszönti a jelenlevőket.

Ceremóniamester:

Akik itt ma jelen vannak, valamennyien jól tudják, hogy Magyarországon régi hagyományai vannak a szőlő és bortermelésnek Tudjuk, hogy a szőlőtermelés ezen a tájon a török időkig nyúlik vissza Ha hihetünk a krónikának és a régi iratoknak, a szőlő és bortermelés ezen a vidéken mindig nagy szerepet játszott, és fontos megélhetési forrása volt a helyi lakosságnak. Mivel az itt termett bor jól bírta a szállítást, még a tengereken túl is élvezhették e finom nedűt. Ehhez kapcsolódik borrendünk próbatétele is, melynek során elválik, hogy a jelölt mé1tó-e a Szent Benedictus Borrend tagságára.

A próbatétel a kivetkezőképpen történik:

A világtengereket járó angol matrózok a legnagyobb viharban hánykolódó hajó fedélzetén is pohárból itták a velencei bort, méghozzá úgy, hogy egy korty sem lötyögött ki.

Jelöltünk számára a viharban hánykolódó hajó fedélzetét két boros palackon keresztbetett deszka helyettesíti. Ezen állva kell jelöltünknek meginnia egy pohár bort, ahogy azt az angol matrózok tették.

Kancellár:

Felkérem a jelöltet/jelölteket, hogy lépjen/lépjenek közelebb a próba megtételéhez!

Udvarhölgy:

Tölt egy pohár. bort és felsegíti a fedélzetre a jelöltet és átnyújtja számára a teli poharat.

Jelölt:

Miután megitta a bort, annak megtörténtét lefelé fordított és

csepegésmentesre kiürített pohárral mutatja meg, eleget tett a próbának.

Ceremóniamester:

Felkéri a következő jelöltet a próbára... utána sorban mindegyiket. Ha minden jelölt megfelelt a próbatételnek, akkor így szól:

Megállapítom, hogy Ön / Önök sikeres próbát tettek. Kijelentem, hogy méltók arra, hogy a Szent Benedictus Borrend 1ovagává / lovagjaivá váljanak

Most szokásainkhoz híven a hűségeskü következik. Kérem nevük említésével, mondják utánam az ESKÜT.

Je1öltek:

Én ................. Fogadom, hogy a Szent Benedictus Borrend hűséges és odaadó híve leszek.

Fogadom, hogy a velencei borvidék borainak rendíthetetlen fogyasztója leszek, de azt is fogadom, hogy jó hírét a világban hirdetem, és új híveket toborzok számára. Fogadom, hogy egyetértek a matrózokkal abban is, hogy a víz csak hajózásra és nem ivásra való!

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

Nagymester:

Gratulálok és köszöntő Önt / Önöket abból az alkalomból, hogy borrendünk lovagjai lettek.

Ennek bizonyságául vegye / vegyék át a diplomát / diplomájukat, borrendünk emblémáját tartalmazó plakettet, valamint ezt a palack névre szóló címkével ellátott igazi velencei bort.

E1őször a Kance1lár adja át a plakettet / plaketteket.

Másodszor a Nagymester átadja az oklevelet / okleveleket.

Harmadszor a Ceremóniamester adja át a névre címkézett borokat.

 

Made by M:Büro 2011 All right reserved !