A SZENT BENEDICTUS BORLOVAGREND TAGSÁGA


A Borrend tagsága csak Magyar állampolgárságú természetes személyekből áll, akik nagykorúak és a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.

A tagság áll:

a.) Rendes tagokból, akik az alapító tagok és a későbbiekben felvett új tagok.

b.) Tiszteletbeli tagokból

c.) Hírvivő tagokból.

Tagok elnevezése a Borrendben a továbbiakban férfiak esetében borlovag és nők esetében bordáma.

A rendes tagok - borlovagok és udvarhölgyek közül kerül megválasztásra a Nagytanács öt állandó tagja kiknek megbízatása négy évre szól. A Nagytanács öt állandó tagja: Nagymester, Kancellár, Alkancellár, Kincstárnok és egy borlovag vagy, udvarhölgy. Az évenként minimum egyszeri alkalommal tartott közgyűlésen kerül megválasztásra a többi tisztségviselő is, akik:

A Hoppmester ( rendezvényszervező), Ceremónia mester ( avatást levezető), Főborász, Pincemester, Krónikás (jegyzőkönyv és emlékkönyv vezető), Nagykövet, Főpohárnok, Ínyencmester ( szakács), Zászlóőr és a Bor- trezor őrök.

A Szent Benedictus Borrend tisztújító közgyűlésén 2013. 03. 20.-án megválasztott

Nagytanács tagjai:

          Nagymester: Dr.Hajdú Frigyes                              Kancellár: Döme János 

 Kancellár helyettes, kincstárnok: Dezső Béla         

  Tisztségviselők:

Felügyelő bizottság elnöke: Dr.Baranyai Ferenc

 Bizottsági tagok: Mészáros Lajos és Tüdő László

Főborász: Szabó István

Borkirálynő: Kisari Linda

Borkirálynői udvarhölgy: Kovács Réka

Nagykövetek: Nagy András és Szentesi József

Ceremóniamester: Wagner Péter

Pincemester: Renner László

 Krónikás:

Zászlóőr: Dancsó József

Alapító tagok:

 Döme János, Erdő János, Horpácsy László, Kallóné Tóth Katalin, Kovács Tamás Vilmos, Mati Károly,

 Mayláth Endre, Renner László, Richter Ferenc, Richterné Klausz Erzsébet, Simon Ferenc, Szabó István, Tóth Ibolya

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelenlegi borovagok és bordámák:


Mati Károly, Richer Ferenc, Richterné Klausz Erzsébet,  dr.Takács László, Rideg József, Tégla Imre, Kürti Attila, Renner László,

Turcsányi Sándorné-Mariann, Szabó István, Kisari Linda, Kovács Réka, Nagy András, Szentesi József, Wagner Péter

  Godó József, Füri János. Füri Jánosné, Lics Balázs, Tüdő László, Simon Ferenc,  Dr.Fekete László, L.Simon László, Dancsó József,

 Hajdú Frigyes, Kupi László,  Dörömbözi József, Richter Endre, Csóbor Jenő, Erdő János, Kovács Tamás Vilmos,

Horpácsy László, dr.Baranyai Ferenc,  Dr.Miniska István, Mészáros Lajos, Döme János, Kutasiné Sárvári Erika,

Bálint György, Dezső Béla, Gergely Gábor, Kádár Tamás, Kiss Csaba, Stieber József, Kovács József, Wagner Mónika

Tiszteletbeli tagok:

Mayláth Endre alapító nagymester,  Kiss László +, Dr.Bíró Péter,  Dr.Janky Ferenc,  Szövényi Ernő,  Szendrődi Gyöző +

Wéber János +,  König Ferenc, Dr.Gazdag László +, Dr.Lukács László,   Králl István,   Mati Lilla.
 

 

Made by M:Büro 2013 All right reserved !