A VELENCEI SZT.BENEDICTUS BORLOVAGRENDBE ÚJ TAGOK FELVÉTELE


 
Rendes tagok felvétele:

3 borlovagrendi tag ajánlásával kezdeményezhető és csak olyan nagykorú személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.
A borlovagrendi tagok felvételét a Nagytanács terjeszti elő a következő borrendi közgyűlésre,
ahol a tagság min. 2/3 többségének jóváhagyása után a közgyűlést követő rendezvényen a nyilvánosság előtti eskütétel után válik taggá.
A felvételt tárgyaló közgyűlés előtt az avatandó tagjelöltnek meg kell jelenni, ahol bemutatkozik és közösen megbeszélik a későbbi együttműködést.
Ezt követően szavaz a Közgyűlés a tag a jelöléséről.
A borlovaggá vagy bordámává avatás nyilvános rendezvényen próbatétel és lovagi eskü letétele után történik.
Rendes tagok elnevezése: Borlovag vagy bordáma.

 
Tiszteletbeli tagok felvétele:
Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tagságról (pártoló tag, tiszteletbeli tag) is rendelkezhet.
A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,
a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású
tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak
tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.
A tiszteletbeli tagok felvételét a Nagytanács terjeszti elő a következő borrendi közgyűlésre, ahol a tagság
min. 2/3 többségének jóváhagyása után a közgyűlést követő rendezvényen a nyilvánosság előtti eskütétel után válik taggá.

Hírvivők felvétele:

Borrendi hírvivővé avatható az a személy, aki anyagi hozzájárulásával támogatja a Borlovagrend céljainak megvalósulását.Made by M:Büro 2015 All right reserved !